Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Leieprisveksten på vei tilbake

Etter halvannet år med flat prisutvikling, venter vi at leieprisene igjen stiger fra og med neste år. Men det vil fremdeles være store forskjeller mellom de ulike kontorområdene.

Publisert 14.10.2021 18:43

Sist oppdatert 14.10.2021 23:14

Dersom vi ser stort på det, har leieprisene i all hovedsak holdt seg stabile siden i fjor vinter.  Fra neste år venter vi imidlertid at leieprisene skal begynne å stige igjen. Det er fire grunner til at leieprisene trolig vil øke:

Kontorledighet og gjennomsnittlig nominell leiepris (NOK/m²)

Vi venter derfor en leieprisvekst på i overkant av fem prosent årlig i perioden fra 2022 til 2024. Men markedet er som vanlig veldig delt. For Vika, Aker Brygge, Bjørvika og øvrig sentrum er ledigheten samlet 6,5 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste seks månedene. Lite nybygging og høy betalingsvilje for de beste lokalene, gjør at vi venter sterkest vekst for sentrumsområdene.

Også i flere områder utenfor sentrum ser vi en positiv utvikling i leieprisene. Skøyen er et attraktivt område for mange leietakere og sentrale kontorlokaler oppnår høye leiepriser. Bortsett fra nybygget til Fram i Drammensveien 126 (ca. 10 500 m²) er det lite nybygging i området. Mange prosjekter er lagt på is i påvente av områdereguleringen, som ble sendt over til politisk behandling i april 2021.

Vest for Skøyen er det også svært lite nybygging. Ledigheten på Lysaker er halvert i løpet av det siste året, og teller nå kun 4,0 prosent. Det finnes ingen ledige kontorlokaler større enn 2 000 m² på Lysakerlokket, som regnes som det mest attraktive området på Lysaker. Dermed tror vi på en gunstig leieprisvekst for dette området.

I randsone øst er ledigheten høy, i tillegg til mye nybyggingsaktivitet, som legger en demper på videre leieprisvekst. Regner vi med alle de potensielle nybyggprosjektene, er det her tilbudet er desidert høyest. Spesielt har vi sett at dette er tilfelle på Økern, hvor også ledigheten i eksisterende bygg er svært høy.

Vi forventer betydelig forskjell i leieprisutvikling innenfor hvert område. Eiendommer med god mikrobeliggenhet og høy standard vil gjennomgående ha en bedre utvikling enn eldre bygg med lengre gangavstand til offentlig kommunikasjon. Det viktigste er sannsynligvis ikke om eiendommen ligger på Lysaker, Helsfyr eller i Nydalen, men hvor den ligger internt i området sitt og standarden på bygget.

Vi forventer med andre ord at todelingen vi har sett i markedet de siste årene bare vil forsterke seg. Få full oversikt over utviklingen i hver enkelt bydel i vårt digitale kart.