Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

BNP-fastlandet

3,3%

Kilde: SSB per mars 2021. Prognose for 2021.

KPI

2,7%

Kilde: SSB per mars 2021. Prognose for 2021.

Sysselsettingsvekst

0,9%

Kilde: SSB per mars 2021. Prognose for 2021.

BNP Handelspartnere

5,7%

Kilde: Norges Bank per desember 2020. Prognose for 2021.

Laster...