Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

BNP-fastlandet

3,7%

Kilde: SSB per desember 2020. Prognose for 2021.

KPI

2,5%

Kilde: SSB per desember 2020. Prognose for 2021.

Sysselsettingsvekst

-0,7%

Kilde: SSB per desember 2020. Prognose for 2021.

BNP Handelspartnere

5,7%

Kilde: Norges Bank per desember 2020. Prognose for 2021.

Laster...