Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

BNP-fastlandet

2,8%

Kilde: SSB per juni 2021. Prognose for 2021.

KPI

3,1%

Kilde: SSB per juni 2021. Prognose for 2021.

Sysselsettingsvekst

0,4%

Kilde: SSB per juni 2021. Prognose for 2021.

BNP Handelspartnere

5,1%

Kilde: Norges Bank per mars 2021. Prognose for 2021.

Laster...