Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

3,6mrd

Kilde: UNION per november. Totalt transaksjonsvolum i Bergen hittil i år.

Prime yield

3,75%

Kilde: UNION per januar. Ned 25 basispunkter de siste tolv månedene.

Toppleie

3 000

Kilde: WPS Næringsmegling. Kr/m²/år

Kontorledighet

8,2%

Kilde: WPS Næringsmegling

Laster...