Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

12,7mrd.

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge i 2020.

Prime yield

3,90%

Kilde: UNION per april. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per april. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

6,9%

Kilde: SSB per mars. Prognoser for årlig endring 2021.

Laster...