Transaksjonsvolum

19,4mrd.

Kilde: UNION per desember 2022.

Prime yield

4,50%

Kilde: UNION per januar. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per januar. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

6,70%

Kilde: SSB per september. Prognoser for årlig endring 2022.

Laster...