Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

19,0mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,90%

Kilde: UNION per oktober. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per oktober. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

4,1%

Kilde: SSB per september 2021. Prognoser for årlig endring 2021.

Laster...