Transaksjonsvolum

0,9mrd.

Kilde: UNION per mai 2023.

Prime yield

5,00%

Kilde: UNION per august. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per januar. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

6,70%

Kilde: SSB per september. Prognoser for årlig endring 2022.

Laster...