Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

11,5mrd.

Kilde: UNION per januar. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge i 2020.

Prime yield

3,90%

Kilde: UNION per januar. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per januar. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

-8,0%

Kilde: SSB per desember. Prognoser for årlig endring 2020.

Laster...