Transaksjonsvolum

0,4mrd.

Kilde: UNION per april 2024.

Prime yield

5,25%

Kilde: UNION per februar. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

34000

Kilde: UNION per januar. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

0,10%

Kilde: SSB per desember 2023. Prognoser for årlig endring 2024.

Laster...