Transaksjonsvolum

11,2mrd.

Kilde: UNION per juli. Totalt transaksjonsvolum for handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

4,00%

Kilde: UNION per juli. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per juli. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

7,50%

Kilde: SSB per juni. Prognose for 2022.

Laster...