Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

24mrd.

Kilde: UNION per januar. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,75%

Kilde: UNION per januar. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per januar. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

4,2%

Kilde: SSB per desember 2021. Prognoser for årlig endring 2021.

Laster...