Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

16,0mrd.

Kilde: UNION per september. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,90%

Kilde: UNION per september. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per september. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

5,1%

Kilde: SSB per juni 2021. Prognoser for årlig endring 2021.

Laster...