Transaksjonsvolum

10,4mrd.

Kilde: UNION per mai. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,75%

Kilde: UNION per mai. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per mai. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

7,8%

Kilde: SSB per mars. Prognoser for årlig endring 2022.

Laster...