Oslo

-1,30%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per august 2023.

Bergen

-2,60%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per august 2023.

Trondheim

-1,80%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per august 2023.

Stavanger

1,80%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per august 2023.

Laster...