Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Oslo

5,5%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per januar 2020.

Bergen

2,6%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per januar 2020.

Trondheim

1,0%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per januar 2020.

Stavanger

0,1%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per januar 2020.

Bolig

Fortsatt balansert marked

Boligprisene steg moderat gjennom 2019. Det er høy aktivitet i markedet, og i fjor ble det omsatt rekordmange bruktboliger på landsbasis. Fra januar 2019 til januar 2020 har boligprisene økt med 3,2 prosent. I Oslo har boligprisene økt med 5,6 prosent i samme periode. Boligmarkedet i hovedstaden har dermed tatt igjen det markante fallet i 2017, og boligprisene er nå 0,9 prosent høyere enn i februar 2017.1 Boligprisene på landsbasis, som ikke fikk et like dramatisk fall gjennom 2017, tok igjen prisnivået allerede sommeren 2018. Prisene er nå 3,8 prosent høyere enn toppen før de falt i 2017 og er dermed på et rekordhøyt nivå.

Les mer...

Boligprisene steg moderat gjennom 2019. Det er høy aktivitet i markedet, og i fjor ble det omsatt rekordmange bruktboliger på landsbasis. Fra januar 2019 til januar 2020 har boligprisene økt med 3,2 prosent. I Oslo har boligprisene økt med 5,6 prosent i samme periode. Boligmarkedet i hovedstaden har dermed tatt igjen det markante fallet i 2017, og boligprisene er nå 0,9 prosent høyere enn i februar 2017.1 Boligprisene på landsbasis, som ikke fikk et like dramatisk fall gjennom 2017, tok igjen prisnivået allerede sommeren 2018. Prisene er nå 3,8 prosent høyere enn toppen før de falt i 2017 og er dermed på et rekordhøyt nivå.

Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert.2 Dette kan sees i sammenheng med boliglånsforskriften som trådte i kraft i starten av 2017, og som har til hensikt å dempe gjeldsveksten. I fjor videreførte regjeringen boliglånsforskriften til å gjelde ut 2020. Det blir dermed ikke ytterligere innstramminger med tanke på krav til egenkapital, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Antall usolgte boliger i Oslo og Akershus har falt blant annet som følge av et sterkt arbeidsmarked. I tillegg har flere kommuner rundt Oslo høy netto innflytting. Varelageret av bruktboliger i Oslo ved starten av året er omtrent 10 prosent lavere enn det var på samme tidspunkt i 2018 og 2019. Det er god aktivitet i markedet, og det ble solgt 7 prosent flere bruktboliger i Oslo i 2019 sammenlignet med 2018.

Boligmarkedet er nå inne i sin lengste periode med stabil prisvekst siden starten av 2000-tallet, og vi venter at dette skal fortsette. Fremover er det ventet moderat inntektsvekst og høyere realrente etter skatt, noe som bidrar til å dempe boligprisutviklingen. Samtidig er tilbudet av boliger lavere enn tidligere. Dette tror vi vil vedvare i 2020. Etter et par år med svært mange ferdigstillelser av nye boliger i Oslo, vil det ferdigstilles færre boliger i år og til neste år.

Det er stor interesse for boligutviklingseiendom, og i 2019 ble det omsatt flere store tomtebanker. Blant annet ble hele tomtebanken til Selvaag Bolig solgt til Urban Property AS. Selskapet ble etablert i forbindelse med transaksjonen, og eies av Oslo Pensjonsforsikring, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge. I forbindelse med at Solon Eiendom kjøpte selskapet Kruse Smith Eiendom, overtok de rundt 660 boliger i produksjon og en tomtebank på om lag 2 500 tomter.

I Veidekke ser man på muligheten for å dele virksomheten i to deler, der eiendomsutviklingsdelen blir et eget selskap som kanskje skal selges i sin helhet. Det er fortsatt usikkerhet rundt hva som skjer med Veidekke Eiendom, men beslutningen om å skille ut boligdelen kan sannsynligvis relateres til at man har mottatt konkret kjøpsinteresse på denne delen av selskapet.

En annen stor boligutviklingstransaksjon som trolig sluttføres i løpet av 2020, er salget av NRK-tomten på Marienlyst.

1Kilde: Eiendom Norge. Justert for sesongvariasjoner.
2Kilde: SSB. Siden det finansielle sektorregnskapet startet å rapportere tall for årlig gjeldsvekst i 1996.

Indeksert boligprisutvikling (januar 2003 = 100)

Bolig_1.png

Igangsetting og estimert boligbehov i Stor-Oslo*

Bolig_2.png