Oslo

3,1%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per april 2022.

Bergen

7,2%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per april 2022.

Trondheim

9,5%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per april 2022.

Stavanger

6,8%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per april 2022.

Laster...