Oslo

-0,60%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per februar 2023.

Bergen

0,90%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per februar 2023.

Trondheim

-1,20%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per februar 2023.

Stavanger

4,40%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per februar 2023.

Laster...