Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

85mrd.

Kilde: UNION per oktober. Transaksjonsvolum så langt i år.

Antall transaksjoner

240

Kilde: UNION per oktober. Totalt antall transaksjoner i Norge så langt i år.

Prime yield

3,25%

Kilde: UNION per oktober.

Sekundær yield

4,65%

Kilde: UNION per oktober.

Laster...