Transaksjonsvolum

30,8mrd.

Kilde: UNION per september. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

100

Kilde: UNION per september. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

4,50%

Kilde: UNION per august.

Sekundær yield

6,25%

Kilde: UNION per august.

Laster...