Transaksjonsvolum

51mrd.

Kilde: UNION per juli. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

150

Kilde: UNION per juli. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

3,50%

Kilde: UNION per juli.

Sekundær yield

5,00%

Kilde: UNION per juli.

Laster...