Transaksjonsvolum

100,3mrd.

Kilde: UNION per desember 2022.

Antall transaksjoner

354

Kilde: UNION per desember 2022.

Prime yield

4,00%

Kilde: UNION per mars.

Sekundær yield

5,50%

Kilde: UNION per mars.

Laster...