Transaksjonsvolum

30,2mrd.

Kilde: UNION per mai. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

95

Kilde: UNION per mai. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

3,25%

Kilde: UNION per mai.

Sekundær yield

4,65%

Kilde: UNION per mai.

Laster...