Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

51,5mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Norge per september 2019.

Antall transaksjoner

166

Kilde: UNION. Totalt antall transaksjoner i Norge per september 2019.

Prime yield

3,60%

Kilde: UNION. Stabil siste seks måneder. Ventes å ligge flat ut 2020.

Sekundær yield

5,00%

Kilde: UNION. Ned 15 basispunkter siste seks måneder. Ventes å falle til 5,00 prosent ved utgangen av 2019, og ligge stabilt ut 2020.

Transaksjonsmarkedet

Ingen tegn til avmatning i aktivitetsnivået

Hittil i år har vi registrert 166 eiendomstransaksjoner for til sammen om lag NOK 51,5 mrd. Det er både flere transaksjoner og et større volum enn i samme periode i fjor. Da hadde vi registrert 137 transaksjoner for til sammen NOK 43 mrd.

Les mer...

Hittil i år har vi registrert 166 eiendomstransaksjoner for til sammen om lag NOK 51,5 mrd. Det er både flere transaksjoner og et større volum enn i samme periode i fjor. Da hadde vi registrert 137 transaksjoner for til sammen NOK 43 mrd.

Årets største transaksjon er «Midtbygget». DNB Livsforsikring har kjøpt DNBs hovedkontor i Bjørvika for nærmere NOK 4,5 mrd. av SBB. DNB Liv har dermed kjøpt tilbake bygget de solgte til Trond Mohn høsten 2015.

Det er flere store kontoreiendommer i Oslo som har skiftet hender i år. UNION Real Estate Fund II har kjøpt hele «Valle»-prosjektet på Helsfyr av NCC Property Development for NOK 1,83 mrd. I tillegg har DNB Scandinavian Property Fund kjøpt det nye kontorbygget Vitaminveien 4 på Storo av Skanska Commercial Development, mens et syndikat tilrettelagt av Clarksons Platou har kjøpt Grensen 5-7 av Tristan Capital Partners.

Tristan har også solgt en større portefølje med handelseiendommer til Ragde for om lag NOK 1,5 mrd. I fjor høst kjøpte den Londonbaserte fondsforvalteren kontorbygget «Helsfyr Atrium». Disse transaksjonene illustrerer godt hvordan internasjonale investorer agerer i det norske markedet for øyeblikket. Mange aktører selger eiendommer som ble kjøpt i perioden 2014 til 2016, fordi man er ferdig med businessplanen og realiserer gevinst. Samtidig leter man etter nye investeringer i Norge til nye fond som skal sette kapital i arbeid.

Ser vi bort i fra Arctics kjøp av Kongsberg Teknologipark for NOK 3,1 mrd., har det vært relativt liten aktivitet i segmentet industri, lager og logistikk hittil i år. Vi tror at dette henger sammen med mangel på objekter for salg, blant annet fordi flere av de mest attraktive logistikkbyggene har vært omsatt de siste årene.

Syndikeringsaktørene har vært den mest aktive kjøpergruppen i det norske eiendomsmarkedet de siste årene. I fjor ble det syndikert eiendom for NOK 31,6 mrd., og dersom vi tar hensyn til det som ble solgt økte tilretteleggerne nettoeksponeringen med NOK 18,6 mrd. Det har derfor vært knyttet spenning til hvordan rundskrivet som kom fra Finanstilsynet 4. juni, «Definisjon av alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper», ville påvirke markedet.

Rundskrivet ble av mange oppfattet som en innstramming på muligheten for å tilrettelegge for eiendomsinvesteringer uten å være underlagt regelverket for alternative investeringsfond (AIF). Selv om situasjonen fortsatt virker uavklart i noen tilfeller, tyder mye på at markedet hittil er lite påvirket. Det er høyt trykk i transaksjonsmarkedet, og syndikeringsaktørene har vært største netto kjøper i første halvår. Hittil i år står de bak 47 kjøp for til sammen NOK 13,7 mrd. Mange av transaksjonene ble imidlertid initiert før skrivet fra tilsynet kom, så det gjenstår fortsatt å se de fulle implikasjonene.

Med lange renter som har kommet ytterligere ned, god tilgang til kreditt og fortsatt gunstig utvikling i kontorleiemarkedet i flere av de store byene, forventer vi at det sterke transaksjonsmarkedet holder seg utover høsten og inn i 2020.

Aktørenes kjøps- og salgsvolum i 2019

aktørenes_kjøpsvolum.png

Transaksjonsvolum

transaksjonsvolum.png