Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

115mrd.

Kilde: UNION. Transaksjonsvolum for 2020.

Antall transaksjoner

350

Kilde: UNION. Totalt antall transaksjoner i Norge i 2020.

Prime yield

3,25%

Kilde: UNION per april. Ned 35 basispunkter siste tolv måneder.

Sekundær yield

4,85%

Kilde: UNION per april. Ned 15 basispunkter siden februar 2020. Fikk et lite hopp da det sto på som verst under covid-19, men har hentet seg raskt inn.

Laster...