Transaksjonsvolum

21,3mrd.

Kilde: UNION per april. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

31

Kilde: UNION per april. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

4,75%

Kilde: UNION per februar.

Sekundær yield

6,50%

Kilde: UNION per februar.

Laster...