Transaksjonsvolum

41mrd.

Kilde: UNION per juli. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

78

Kilde: UNION per juli. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

4,75%

Kilde: UNION per februar.

Sekundær yield

6,50%

Kilde: UNION per februar.

Laster...