Transaksjonsvolum

3,8mrd.

Kilde: UNION per mai 2023.

Prime yield

4,50%

Kilde: UNION per august.

Sekundær yield

6,25%

Kilde: UNION per august.

Toppleie

6 500

Kilde: UNION per mars. Kr/m²/år

Laster...