Transaksjonsvolum

14mrd.

Kilde: UNION per april 2024.

Prime yield

4,75%

Kilde: UNION per februar.

Sekundær yield

6,50%

Kilde: UNION per februar.

Toppleie

6 700

Kilde: UNION per februar. Kr/m²/år

Laster...