Transaksjonsvolum

12,5mrd.

Kilde: UNION per juli. Totalt transaksjonsvolum for kontoreiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,50%

Kilde: UNION per juli.

Sekundær yield

5,00%

Kilde: UNION per juli.

Toppleie

6 300

Kilde: UNION per juli. Kr/m²/år

Laster...