Transaksjonsvolum

11mrd.

Kilde: UNION per mai. Totalt transaksjonsvolum for kontoreiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

3,25%

Kilde: UNION per mai.

Sekundær yield

4,65%

Kilde: UNION per mai.

Toppleie

6 300

Kilde: UNION per mai. Kr/m²/år

Laster...