Transaksjonsvolum

19,6mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum for kontoreiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

4,00%

Kilde: UNION per oktober.

Sekundær yield

5,50%

Kilde: UNION per oktober.

Toppleie

6 500

Kilde: UNION per oktober. Kr/m²/år

Laster...