Transaksjonsvolum

25,5mrd.

Kilde: UNION per desember 2022.

Prime yield

4,00%

Kilde: UNION per mars.

Sekundær yield

5,50%

Kilde: UNION per mars.

Toppleie

6 500

Kilde: UNION per mars. Kr/m²/år

Laster...