Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

6,6mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Trondheim i 2019. (Transaksjoner over MNOK 50)

Prime yield

4,50%

Kilde: UNION. Ned 10 basispunkter siste seks måneder

Toppleie

2 700

Kilde: Norion Næringsmegling. Kr/m2/år

Kontorledighet

7,8%

Kilde: Norion Næringsmegling.

Trondheim

«All time high» i transaksjonsmarkedet

I Trondheim registrerte vi 28 transaksjoner med et samlet volum på NOK 6,6 mrd. i 2019. Det er syv transaksjoner mer enn i fjor, og volumet er rekordhøyt. Volumet er NOK 3,3 mrd. høyere enn i 2018 og NOK 3,2 mrd. høyere enn gjennomsnittet i perioden 2010-2018.

Les mer...

Transaksjonsmarkedet
I Trondheim registrerte vi 28 transaksjoner med et samlet volum på NOK 6,6 mrd. i 2019. Det er syv transaksjoner mer enn året før, og volumet er rekordhøyt. Volumet er NOK 3,3 mrd. høyere enn i 2018 og NOK 3,2 mrd. høyere enn gjennomsnittet i perioden 2010-2018.

De siste årene har syndikatørene vært største netto kjøper i Trondheimsområdet. I 2019 var det lokale investorer og eiendomsselskapene som stod for de fleste transaksjonene. Samtidig ser vi at Trondheimsregionen fortsatt er interessant for syndikatene når de riktige objektene er for salg. Blant annet har et syndikat tilrettelagt av Pareto kjøpt nybygget "Lysgården" på Sluppen for MNOK 440. I tillegg har et syndikat tilrettelagt av NRP kjøpt en portefølje med syv byggevareforretninger i Trøndelag.

Blant transaksjonene finner vi også noen sentrumsbygg. Blant annet har Barga Eiendom kjøpt Nordre gate 6 av Stendahl Eiendom, mens E.C. Dahls Eiendom har kjøpt Olav Tryggvasons gate 27 av en privat investor.

Vi anslår nå at de beste kontoreiendommene vil oppnå en yield på 4,50 prosent. Det er 10 basispunkter lavere enn forrige anslag.

Leiemarkedet
Etter to gode år i Trondheimsregionen forventer nå bedriftene litt lavere vekst i 2020, grunnet lavere investeringsvilje som følge av makroøkonomisk usikkerhet.1 Sysselsettingsveksten tok seg opp i løpet av 2019, og tolvmånedersveksten i Trondheimsregionen er 1,8 prosent.2 Bedriftene er fortsatt optimistiske med tanke på fremtiden, og ser for seg økt sysselsettingsvekst, selv i et stramt arbeidsmarked. Utviklingen har vært særlig god innen fiskeri og havbruk, og turisme. Den svake kronekursen har vært en god bidragsyter til disse næringene.

Kontorledigheten i Trondheim er nå 7,8 prosent.3 Det er flere ukurante bygg i randsonen i byen som trekker opp ledigheten. Det er knapphet på nye, effektive og sentralt beliggende eiendommer. Det er stor etterspørsel etter slike bygg, og derfor økende betalingsvilje for dette.

I perioden 2017–2019 ble det ferdigstilt om lag 200 000 m2 nytt kontorareal, hvorav hele 70 000 m2 ble ferdigstilt i 2019. Tilbudsveksten har vært særlig høy i Trondheim sentrum og på Sluppen. Blant annet ferdigstilte Entra «Powerhouse» i Trondheim sentrum i mars i fjor, med Sopra Steria, Skanska og Enova som leietakere i det 18 200 m2 store kontorbygget. Mens KLP Eiendom ferdigstilte «Lyngården» på 9 925 m² på Moholt i april i fjor.

Tilbudsveksten blir trolig lavere i årene som kommer. I 2020 og 2021 forventer vi ferdigstillelse av til sammen 41 500 m² nytt kontorareal. Entra, som har utviklet flere nybygg i Trondheim de siste årene, har satt i gang første byggetrinn av "Midtbyen" på Lerkendal. Bygget er på 11 700 m2 og skal stå ferdig i løpet av våren 2020. Skatteetaten og Sykehusbygg skal leie henholdsvis 5 000 m² og 2 220 m². Entra har også startet på andre byggetrinn i "Trondheimsporten" på 16 000 m² med ferdigstillelse i 2021. Trondheim kommune har signert en leiekontrakt på om lag 5 000 m2 i dette bygget.

1Kilde: SpareBank1s konjunkturbarometer
2Kilde: SSB (antall lønnsmottakere
3Kilde: Norion

Leienivå for kontor (NOK/m2/år)

Trondheim_2.png

Transaksjoner i Trondheimsområdet

Trondheim_1.png