Transaksjonsvolum

13,1mrd.

Kilde: UNION per februar. Totalt transaksjonsvolum i Trondheim i 2021.

Prime yield

4,35%

Kilde: UNION per juli.

Toppleie

2 800

Kilde: Norion Næringsmegling per første halvår 2021. Kr/m²/år

Kontorledighet

8,30%

Kilde: Norion Næringsmegling per første halvår 2021

Laster...