Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

4,3mrd

Kilde: UNION per november. Totalt transaksjonsvolum i Trondheim hittil i år.

Prime yield

4,10%

Kilde: UNION per januar. Ned 40 basispunkter de siste tolv månedene.

Toppleie

2 700

Kilde: Norion Næringsmegling. Kr/m²/år

Kontorledighet

7,3%

Kilde: UNION per november

Laster...