Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

5,1mrd

Kilde: UNION per mars. Totalt transaksjonsvolum i Trondheim i 2020.

Prime yield

4,10%

Kilde: UNION per mai. Ned 40 basispunkter de siste tolv månedene.

Toppleie

2 700

Kilde: Norion Næringsmegling. Kr/m²/år

Kontorledighet

7,3%

Kilde: UNION per 4. kvartal 2020

Laster...