Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

3,2mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Trondheim per september 2019.

Prime yield

4,60%

Kilde: UNION

Toppleie

2 600

Kilde: Norion Næringsmegling. Kr/m2/år

Kontorledighet

9%

Kilde: Norion Næringsmegling.

Trondheim

Sterkt transaksjonsmarked

Etter en rolig start på året endte det opp med 22 transaksjoner med et samlet volum på NOK 3,5 mrd. i fjor. Den høye aktiviteten mot slutten av fjoråret har fortsatt inn i 2019. Vi har registrert 18 transaksjoner med samlet volum på NOK 3,2 mrd. hittil i år, og rekorden på 33 transaksjoner fra 2017 er innen rekkevidde.

Les mer...

Transaksjonsmarkedet
Etter en rolig start på året endte det opp med 22 transaksjoner med et samlet volum på NOK 3,5 mrd. i fjor. Den høye aktiviteten mot slutten av fjoråret har fortsatt inn i 2019. Vi har registrert 18 transaksjoner med samlet volum på NOK 3,2 mrd. hittil i år, og rekorden på 33 transaksjoner fra 2017 er innen rekkevidde.

Det har vært omsatt mye utviklingseiendom i Trondheim hittil i år. Ofte har det vært lokal kjøper. Samtidig ser vi at Trondheim-området er interessant for Oslo-baserte investorer når de riktige objektene er for salg. Blant annet har et syndikat tilrettelagt av Pareto kjøpt «Lysgården» på Sluppen. Lysgården er et nytt kontorbygg på om lag 12 000 m2 som ble ferdigstilt i juni, og bygget er utleid til Sweco og DNV på langsiktige leieavtaler. I første halvår har også NRP tilrettelagt for kjøp av en portefølje med syv byggevareforretninger i Trøndelag.

Det er stor interesse for eiendomsinvesteringer i Trondheim. Vi anslår nå at de beste kontoreiendommene vil oppnå en yield på 4,6 prosent. Det er 20 basispunkter lavere enn for ett år siden.

Leiemarkedet

NAVs bedriftsundersøkelse for Trøndelag viser at bedriftene er overveiende optimistiske. 26 prosent av virksomhetene forventer å ha flere ansatte om ett år, og kun 8 prosent forventer nedbemanning. Nettoforventningen er høyere enn i fjor. Det er særlig bygg og anlegg og deler av industrien som har de største forventningene til økt sysselsetting.

Kontorledigheten i Trondheim har holdt seg relativt stabil mellom 8 og 10 prosent de siste tre årene.1 I likhet med kontormarkedene i Stavanger og Bergen trekkes ledigheten opp av mange eldre og ukurante bygg i randsonen av byen. Samtidig er det relativ knapphet på nye, effektive og sentralt beliggende arealer. Det er derfor økende betalingsvilje for slike bygg, og differansen mellom attraktive og ukurante objekter øker.   

I 2019 ferdigstilles det om lag 60 000 m² nytt kontorareal. Nybyggingen er rekordhøy, og tilførselen tilsvarer en tilbudssidevekst på 4,7 prosent. Selv om vi ser eksempler på kontor som konverteres til bolig, blir netto vekst på tilbudssiden trolig for høy i forhold til etterspørselen i markedet. Vi venter derfor at ledigheten skal øke noe de kommende kvartalene. I 2020 og 2021 kommer nybyggvolumet imidlertid kraftig ned, slik at ledigheten sannsynligvis peker nedover igjen.

1Kilde: Norion Næringsmegling

Leienivå for kontor (NOK/m2/år)

Trondheim_2.png

Transaksjoner i Trondheimsområdet

Trondheim_1.png