Transaksjonsvolum

8,4mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum i Stavanger så langt i år.

Prime yield

5,00%

Kilde: UNION per oktober.

Toppleie

3 500

Kilde: UNION per oktober. Kr/m²/år

Kontorledighet

9,20%

Kilde: EiendomsMegler1 per april 2022

Laster...