Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

2,9mrd

Kilde: UNION per november. Totalt transaksjonsvolum i Stavanger hittil i år.

Prime Yield

4,25%

Kilde: UNION per januar. Ned 25 basispunkter de siste tolv månedene.

Toppleie

3 100

Kilde: UNION per november. Kr/m²/år

Kontorledighet

10,7%

Kilde: Eiendomsmegler1 per november

Laster...