Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

4,7mrd

Kilde: UNION per mars. Totalt transaksjonsvolum i Stavanger i 2020.

Prime Yield

4,25%

Kilde: UNION per mai. Ned 25 basispunkter de siste tolv månedene.

Toppleie

3 400

Kilde: UNION per juni. Kr/m²/år

Kontorledighet

10,7%

Kilde: Eiendomsmegler1 per 4. kvartal 2020

Laster...