Transaksjonsvolum

8,2mrd.

Kilde: UNION per februar. Totalt transaksjonsvolum i Stavanger i 2021.

Prime yield

4,10%

Kilde: UNION per februar.

Toppleie

3 500

Kilde: UNION per oktober. Kr/m²/år

Kontorledighet

10,8%

Kilde: EiendomsMegler1 per mai 2021

Laster...