Transaksjonsvolum

4,3mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum i Stavanger så langt i år.

Prime yield

4,10%

Kilde: UNION per oktober.

Toppleie

3 500

Kilde: UNION per oktober. Kr/m²/år

Kontorledighet

10,80%

Kilde: EiendomsMegler1 per mai 2021

Laster...