Transaksjonsvolum

10mrd.

Kilde: UNION per juli. Totalt transaksjonsvolum for logistikkeiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

4,30%

Kilde: UNION per juli.

Toppleie

1500

Kilde: UNION per juli. Kr/m²/år

Normal leie

900

Kilde: UNION per juli. Kr/m²/år

Laster...