Transaksjonsvolum

26,5mrd.

Kilde: UNION per desember 2022.

Prime yield

4,80%

Kilde: UNION per januar.

Toppleie

1500

Kilde: UNION per januar. Kr/m²/år

Normal leie

900

Kilde: UNION per januar. Kr/m²/år

Laster...