Transaksjonsvolum

23,8mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum av logistikkeiendommer hittil i år.

Prime yield

4,80%

Kilde: UNION per oktober.

Toppleie

1500

Kilde: UNION per september. Kr/m²/år

Normal leie

900

Kilde: UNION per september. Kr/m²/år

Laster...