Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

21,0mrd.

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum av lager- og logstikkeiendommer i 2020.

Prime yield

4,25%

Kilde: UNION per april. Ned 50 basispunkter siste tolv måneder.

Toppleie

1 350

Kilde: UNION per april. Kr/m²/år

Normal leie

900

Kilde: UNION per april. Kr/m²/år

Laster...