Transaksjonsvolum

8mrd.

Kilde: UNION per mai. Totalt transaksjonsvolum av logistikkeiendommer hittil i år.

Prime yield

3,90%

Kilde: UNION per mai.

Toppleie

1 350

Kilde: UNION per mai. Kr/m²/år

Normal leie

900

Kilde: UNION per mai. Kr/m²/år

Laster...