Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Kraftig fall i nybyggingen i 2022

Nybyggaktiviteten har de to siste årene vært høyere enn normalt, men tilførselen av nytt areal faller kraftig til neste år. Kontorledigheten er derfor ventet å nå toppen mot slutten av året, før den igjen ventes å avta fra neste år.

Publisert 14.10.2021 18:42

Sist oppdatert 14.10.2021 18:46

Nybygging og konvertering (1 000 m²)

Kontorledigheten bunnet ut på 5,4 prosent mot slutten av 2019, og har økt til 6,4 prosent siden da. Etter at vi så økt ledighet i fjor, har den holdt seg relativt stabil hittil i år. Vi venter at ledigheten skal toppe ut på 7,0 prosent, før den faller når arealtilførselen blir lavere. Toppen er dermed lavere enn forrige anslag fra februar, noe som skyldes at kontorbedriftene har klart seg bedre enn først fryktet, flere konverteringer og utsatte rehabiliteringsprosjekter.

Totalt for 2020 og 2021 tilføres det 320 000 m² nytt kontorareal i markedet (brutto). De neste to årene faller nybyggvolmet med over 60 prosent, til 120 000 m2. Det er færre nybygg som er bekreftet i løpet av det siste året, enn ventet. Flere gårdeiere har vært usikre på fremtiden, og terskelen for å sette i gang har økt.

I 2022 vil det ferdigstilles mindre enn 30 000 m² fordelt på tre bygg. Både Frams nybygg på Skøyen («Thune Eureka») og Avantors nybygg i Nydalen (Gullhaug Torg 5) ble igangsatt uten leietakere. Sistnevnte er siden leid ut til Crayon. Det tredje bygget er «Hasle Tre», et nybygg på Hasle på 3 000 m² som er leid ut i sin helhet til Redd Barna.

I 2023 er det hittil bekreftet rundt 70 000 m², men vi estimerer at volumet ender på omtrent 90 000 m². Flere kontorbygg er klare til å bygges dersom de får signert med leietaker. Ifølge Arealstatistikk er også utløpsvolumet ventet å øke betydelig i 2023, noe som øker sannsynligheten for at flere potensielle nybygg vil kunne ferdigstilles i løpet av året.

Blant byggene som skal stå ferdig i 2023, er «Aker Tech House» på Fornebu. Bygget, som er på hele 30 000 m², er en videreføring av Akers utvikling av Akerkvartalet. Nybygget skal huse innovasjons- og teknologimiljøet Aker bygger opp innen IT og fornybar energi. Ellers har byggeaktiviteten vest for Skøyen stått stille siden Philip Pedersens vei 11 på Lysaker og Hagaløkkveien 26 i Asker sto ferdig i 2018. Dette har bidratt til å holde ledigheten nede de siste årene.

I randsone øst er nybyggingsaktiviteten høy. Regner vi med alle de potensielle nybyggprosjektene, er det her tilbudet er desidert høyest. Spesielt gjelder dette Økern, hvor ledigheten i eksisterende bygg er høy. Ledige lokaler i nybyggene «Parallell» og «Økern Portal», utgjør hele 57 prosent av ledigheten på Økern.

Nye kontorbygg

Picture2.png
Kilde: UNION