Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Økt kontoretterspørsel

Samfunnet har åpnet opp, og med stor optimisme i næringslivet er det mye som ligger til rette for økt etterspørsel etter kontorareal.

Publisert 14.10.2021 18:41

Sist oppdatert 14.10.2021 18:48

Fallet i sysselsetting i 2020 ble mindre dramatisk enn mange fryktet, og de fleste kontorbedriftene har kommet seg godt gjennom pandemien. Nå tyder mye på at sysselsettingen vil vokse i kvartalene og årene som kommer. Ifølge SSB ender sysselsettingsveksten i 2021 på 0,7 prosent, etterfulgt av en solid vekst på 1,4 prosent i 2022.

Selv om bemanningsveksten fremover trolig blir høyest i bransjene som har vært helt eller delvis stengt under pandemien, er det sterk optimisme i et bredt spekter av bransjer for øyeblikket. For eksempel er det bedrifter under kategorien «finans og forretningstjenester» som har størst planer om oppbemanning neste kvartal, ifølge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.

Et åpent spørsmål er naturligvis hvordan leietakerne vil innrette arealbruken når vi nå ser konturene av hvordan hverdagen blir etter gjenåpningen. De fleste store virksomheter legger opp til en eller annen form for hybridløsning, der man vil arbeide delvis fra hjemmekontor.1 Det er imidlertid vanskelig å tolke hvordan dette skal utføres i praksis, og mange bedrifter har heller ikke bestemt seg ennå. Hovedinntrykket er at det gis generelle retningslinjer, men at fleksibiliteten i stor grad vil avhenge av den enkeltes arbeidsoppgaver og nærmeste leder. I tillegg virker det som mange virksomheter vil prøve seg frem.

Det virker imidlertid å være konsensus om at de aller fleste arbeidstakere også må ha en betydelig tilstedeværelse på kontoret i fremtiden. Det er derfor mye som tyder på at hjemmekontoret vil være komplementært, snarere enn et substitutt for kontoret.

Hittil har vi ikke sett noen overbevisende tegn til at leietakerne kutter areal som følge av økt bruk av hjemmekontor:

Derimot hører vi ofte om nye behov som ikke er hensyntatt i dagens arealutforming. Økt bruk av digitale møter krever flere møterom og rom for digital samhandling. Vi hører stadig eksempler på leietakere som har underdekning av slike rom, noe som blant annet fører til at ansatte i praksis blir tvunget til å jobbe hjemmefra på dager hvor de har mange digitale møter. Vi venter derfor at flere virksomheter vil bygge om noe av arealet sitt. 

Ettersom aktiviteten i leiemarkedet har holdt seg godt igjennom pandemien og utsiktene i arbeidsmarkedet er lovende, er det mye som tyder på at vi får en positiv utvikling i etterspørselen fremover.

Nybygg, absorpsjon og ledighet

Med lite arealtilførsel fra og med neste år, forventer vi at kombinasjonen av lav tilbudssidevekst og økt kontoretterspørsel vil sende kontorledigheten ned mot 6 prosent i 2022.

Den nye prognosen er dermed noe mer optimistisk enn tidligere, der toppen var ventet å ligge et halvt prosentpoeng høyere.


Kilde: VG. Bearbeidet av UNION
2
 Kilde: NeMeet/UNION
3
 Kilde: Arealstatistikk
4 Kilde: UNION