UNION Bankundersøkelse Q3 2021

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Dette kvartalet har vi også møtt Olav T. Løvstad i Bjørvika. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.

Publisert 22.09.2021 21:06

Sist oppdatert 23.09.2021 07:36

Etter at bankmarginen holdt seg uendret sist, ser vi nå tegn til at den kryper litt nedover. Bankmarginen i standardcaset er 209 basispunkter (bps). Det innebærer at marginen er 5 bps lavere enn sist.

Bankmargin og kredittpåslag i bankobligasjoner (basispunkter)

5-års swaprente har steget med 9 basispunkter til 1,55 prosent. Samlet finansieringskostnad for nye 5-årslån, med rentesikring i hele perioden, er dermed 3,64 prosent.

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid