MSCI Norway Annual Property index forside bilde avkastningssak.jpg

Laveste totalavkastning siden finanskrisen

Totalavkastningen på norske næringseiendom endte på 0,9 prosent for 2022 (ubelånt). Dette er den laveste avkastningen som er målt siden finanskrisen. Totalavkastningen er 11,3 prosentpoeng lavere enn i 2021.

Publisert 02.03.2023 08:40

Sist oppdatert 03.03.2023 12:51

I 2022 utgjorde direkteavkastningen 4,1 prosent mens verdiveksten trakk ned 3,1 prosent1. Verdinedgangen skyldes at yielden er opp for første gang siden 2012. Økt yield bidro isolert sett til negativ verdivekst på 10 prosent, mens økte leier bidro positivt med 8,1 prosent.

Samtlige segmenter hadde dårligere totalavkastning i 2022 enn i 2021. Både kontor og logistikk (industri) fikk negativ totalavkastning i fjor. 

Hotell og handel var de to segmentene som klarte seg best, og begge hadde positiv avkastning, ifølge MSCI. At disse segmentene klarte seg bedre enn kontor og logistikk, skyldes trolig at de kommer fra andre nivåer ettersom de har hatt en svakere utvikling i årene før 2022.

Totalavkastningen for det svenske markedet var for øvrig 2,6 prosent, etter en bratt nedgang fra 13,4 prosent i 2021. Av tall som er tilgjengelige så langt, har det britiske markedet lavest avkastning i 2022 med minus 9,1 prosent. 

Avkastningstallene ble presentert på et seminar i regi av MSCI og UNION onsdag 1. mars. Hvis du ønsker mer informasjon om utviklingen i det norske eiendomsmarkedet, kan du lese mer og holde deg oppdatert i vår analyseportal eller ta kontakt med våre analytikere.

 
1Kilde: MSCI. Direkteavkastningen og verdiveksten skal i prinsippet summere opp til totalavkastningen. Beregningsmetoden gjør likevel at små avvik kan oppstå.