Leieprisene flater ut

Leieprisutviklingen i Oslo flater ut, akkurat som ventet. På kort sikt er det svak makro som trekker leieprisveksten ned. Men på lengre sikt skal leiene trolig øke for å kompensere for økte kapitalkostnader.

Publisert 09.10.2023 21:20

Sist oppdatert 12.10.2023 22:50

Etter at leieprisene i Stor-Oslo steg med om lag 11 prosent gjennom 2022, har leieprisveksten vært relativt flat hittil i år. Det er nå flere faktorer som peker i retning av at vi har nådd leiepristoppen, for denne gang:

  • Svak makro trekker leieprisveksten kraftig ned. 2024 ser svakere ut enn for seks måneder siden. Perioden med flat sysselsettingsvekst er ventet å vare lenger enn tidligere antatt. Dermed har vi nedjustert våre leieprisprognoser, og venter flat leieprisutvikling også i 2024. 

  • Leietakerne er mer kostnadsbevisste. I tillegg er stadig flere leietakere opptatt av fleksibilitet, og ønsker i mindre grad å binde seg til lange leiekontrakter.

  • Flere leietakere reforhandler istedenfor å flytte til nye lokaler. Hele 59 prosent av nye kontrakter større enn 2 500 m² som er signert hittil i år er reforhandlinger. Til sammenligning har gjennomsnittet i perioden tilbake til 2015 vært 42 prosent.

Andel av signerte kontrakter som er reforhandlinger

Samtidig som prisveksten flater ut, har flere år med betydelig leieprisvekst ført til at leienivået som det nå signeres kontrakter på er høyt. I mange tilfeller vil gårdeierne oppleve en betydelig vekst i leien når de skriver nye kontrakter til tross for at veksten har flatet ut.

På kort sikt vil makroforholdene være den viktigste faktoren, og mange leietakere og utviklere vil trolig være avventende. Dersom vi ser gjennom sykelen, er det mye som støtter at leieprisene skal videre opp. Tilbudssiden ser fremdeles veldig gunstig ut. Frem til og med 2026 er nybyggingsaktiviteten ventet å holde seg lav.

Vi tror etter hvert vi vil få et skifte i leienivå for nybygg og kontorarealer med høy standard, drevet av høyere byggekostnader, økende yielder og finansieringskostnader. Det er ikke lenger mulig å regne hjem prosjekter på «gårsdagens» leieprisnivå. Dermed vil det bli relativt rimeligere for leietakere å reforhandle i eksisterende lokaler.

Gjennomsnittlig nominell vekst i markedsleien for kontor i Oslo