Coworking-undersøkelse høst 2023

For første gang siden starten av pandemien, har det samlede belegget blant tilbyderne av fleksible kontorer falt. Belegget er fem prosentpoeng lavere enn i januar 2023.

Publisert 05.09.2023 14:27

Sist oppdatert 06.09.2023 10:58

I løpet av det siste året har det vært en marginal netto økning i antall tilbudte plasser, der noen senter er lagt ned og andre har åpnet. Det er hovedsakelig åpningen av Spaces på Stortorvet 7 som driver kapasitetsøkningen. Samtidig har antall medlemmer aggregert falt med to prosent.

Gjennomsnittlig belegg for sentre i Stor-Oslo*

I snitt oppgir aktørene at belegget må ligge over 79 prosent for at sentrene skal gå med overskudd. Kun halvparten av medlemmene (52 prosent) oppgir at de er i lønnsomt terreng, altså at belegget er høyere enn det de selv anslår som break-even. Dette er betydelig færre enn for ett år siden, da 69 prosent oppga at de hadde et belegg som var høyt nok til å skape lønnsomhet.

Andel av sentrene med belegg i lønnsomt terreng

Vil du vite mer om Coworking-undersøkelsen, kontakt Ann Kristin Aure.