Coworking-undersøkelse høst 2022

Samlet belegg blant tilbyderne av fleksible kontorer er 81 prosent. Belegget har dermed sett en marginal oppgang på ett prosentpoeng det siste halve året.

Publisert 19.09.2022 16:15

Sist oppdatert 10.02.2023 13:50

Fikk du ikke med deg lanseringen av funnene under Oslo Urban Week? Last ned presentasjonen her.

Belegget sklir sidelengs, samtidig som tilbudssiden har steget med om lag 500 nye arbeidsplasser så langt i år (netto). Markedet ser med andre ord ut til å være mer balansert enn tidligere, der etableringstakten er lavere og de nye plassene raskt absorberes i markedet.

Belegget holder seg høyt*

Til tross for god etterspørsel, og historisk høyt belegg, er det foreløpig få bekreftede nyåpninger fremover. Dette må imidlertid sees i sammenheng med en lang periode med bratt tilbudssidevekst og lavt belegg, både før og under pandemien.

Foreløpig er det bekreftet åpning av 500 nye arbeidsplasser i inneværende år. Det tilsvarer en vekst på 3,6 prosent. Til neste år kjenner vi foreløpig kun til én nyåpning, som ventes å ha total kapasitet på om lag 600 arbeidsplasser. Til sammenligning ligger snittet av de fem siste årene på om lag 2 000 nye arbeidsplasser i året.

Antall fleksible kontorarbeidsplasser i Stor-Oslo**

 

* I beregningen av belegget inngår 8 000 kontorplasser fra aktører som har vært konsistent i rapporteringen over tid.
** Pilene fra år til år viser netto tilvekst av antall fleksible kontorarbeidsplasser. Det vil si antall nye fleksible kontorarbeidsplasser minus antall plasser som er lagt ned. Tallene kan ha små avvik fra tidligere rapporter som følge av justeringer.