UNION Bankundersøkelse Q1 2022

Vi har intervjuet de største bankene i Norge, og vi snakker med Espen A. Jorvang i Danske Bank om det nordiske markedet. Vi ser også nærmere på grønn finansiering. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet.

Publisert 16.02.2022 20:45

Sist oppdatert 15.02.2023 15:20

Det har skjedd lite med bankmarginen det siste kvartalet, og hovedbildet er at marginen beveger seg sidelengs. Gjennomsnittlig margin i standardcaset er kun ett basispunkt lavere enn sist, altså 207 basispunkter. Alle utenom én bank melder om samme margin som sist.

Bankmargin og kredittpåslag i bankobligasjoner (basispunkter)

5-års swaprente har tatt et jafs slik at samlet lånerente er 4,42 prosent. Vi må nesten åtte år tilbake for å finne et høyere nivå. Lånerenten har steget med hele 65 bps siden fjerde kvartal, noe som er den den største økningen på ett kvartal siden vi startet med bankundersøkelsens for tolv år siden.

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid

Ønsker du å vite mer om funnene i bankundersøkelsen? Ta kontakt med Robert Nystad på nystad@union.no eller 906 19 758.