Leieprisene på vei opp

Leieprisene er på vei opp. Et strammere marked legger grunnlaget for videre leieprisvekst. Samtidig er usikkerheten stor på flere fronter.

Publisert 03.03.2022 15:42

Sist oppdatert 16.03.2022 17:53

I fjor så vi full ketchupeffekt hos kontorbedriftene i hovedstaden som hadde den høyeste sysselsettingsveksten siden 2007. Bedriftene er fortsatt optimistiske, og etterspørselen etter kontor øker. Samtidig ser vi at tilførselen av nytt kontorareal faller kraftig fremover. Det innebærer at kontorledigheten, som har økt mindre enn ventet under pandemien, trolig skal falle fremover.

Det markedet vi ser konturene av nå, har normalt gitt en nominell vekst i markedsleien på mellom 5 og 7 prosent i året, noe vi også tror vil skje denne gangen. Samtidig er usikkerheten større enn vanlig. For det første bidrar inflasjonsbildet, innstramming av pengepolitikken, rask prisstigning på råvarer og krig til stor usikkerhet. For det andre er det fortsatt mye usikkerhet rundt hvordan kontorleietakerne vil innrette arealbruken i årene som kommer, selv om det hittil er lite som tyder på lavere kontoretterspørsel.

Årlig nominell leieprisvekst i Oslo

Bygge- og tilpasningskostnader er dessuten på full fart oppover som følge av høye råvarepriser, flaskehalser i globale verdikjeder og et stramt arbeidsmarked. Noe av leieprisveksten vil med andre ord spises opp av økte kostnader.

Vi venter sterkest vekst i sentrumsområdene i år, men det ligger an til god prisvekst i andre områder også. Det for eksempel stor etterspørsel etter kontorer på Skøyen, og prisene er på full fart oppover. Bortsett fra nybygget til Fram i Drammensveien 126 (ca. 10 500 m²), er det lite nybygging i området. Mange prosjekter er lagt på is i påvente av områdereguleringen. Vest for Skøyen er det også svært lite nybygging. 

I Oslo øst har det vært bygget mye de siste årene, men ledigheten har kommet en del ned. Her har mange potensielle nybyggprosjekter holdt leien nede, og økte byggekostnader kan derfor etter hvert bidra til et lite løft leienivået.

Mange er opptatt av hvordan leieprisene utvikler seg i ulike områder, og det vil fortsatt være forskjeller. Men vi tror først og fremst det blir forskjeller internt i områdene. Eiendommer med god mikrobeliggenhet, høy standard, fleksibilitet og høy miljøsertifisering vil gjennomgående ha best utvikling. Vi tror ikke det viktigste blir om eiendommen ligger på Lysaker, Helsfyr eller i Nydalen, men hvor den ligger internt i området sitt og standarden på bygget.

Få full oversikt over utviklingen i hver enkelt bydel i vårt digitale kart.
 

Snittleien i Oslo (NOK/m²/år)