UNION Bankundersøkelse Q3 2022

Vi har intervjuet de største bankene i Norge. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet. 

Publisert 21.09.2022 19:25

Sist oppdatert 21.09.2022 21:07

Bankmarginen stiger videre i tredje kvartal, til 252 basispunkter (standarcaset). Det innebærer at marginen har økt med 31 basispunkter siden forrige undersøkelse. I andre kvartal økte bankmarginen med 14 basispunkter. Marginen har med andre ord økt med til sammen 45 punkter de to siste kvartalene.

Bankmargin og kredittpåslag i bankobligasjoner (basispunkter)

Samtidig som bankmarginen har steget har rentene sust videre oppover det siste kvartalet. Legger vi effektene sammen får vi en økning i samlet lånerente for nye 5-års lån, med full rentebinding, på hele 0,94 prosentpoeng. Samlet lånekostnad er 6,08 prosent. Vi har nå tre kvartaler på rad med rekordstor økning i lånekostnaden. 

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid