UNION Bankundersøkelse Q2 2024

Vi har intervjuet de største bankene i Norge. Se oppsummering og vår vurdering av resultatet.

Publisert 29.05.2024 18:30

Sist oppdatert 29.05.2024 22:10

Den positive utviklingen i bankmarkedet har fortsatt det siste kvartalet. Utlånsviljen til bankene økte markant i første kvartal, og samtlige banker forventer at utlånsviljen vil holde seg god fremover. 

I andre kvartal har bankene i gjennomsnitt redusert marginen med 12 basispunkter (bps) for et lån med 3-års løpetid og 50 prosent gjeldsgrad (standardcaset). Marginen er dermed 220 bps, ned fra 232 bps i første kvartal. 

Bankmargin kontor Oslo (bps)

5-års swaprente er om lag 0,3 prosentpoeng høyere enn da vi gjorde bankundersøkelsen i første kvartal. Ettersom renten er litt mer opp enn bankmarginen er ned, stiger samlet lånerente svakt fra første kvartal. Hovedbildet er likevel at lånekostnaden ligger på omtrent samme nivå som sist.

Ønsker du å vite mer om funnene i bankundersøkelsen? Ta kontakt med Robert Nystad på nystad@union.no eller 906 19 758.