UNION Bankundersøkelse Q1 2024

Vi har intervjuet de største bankene i Norge. Se oppsummering og vår vurdering av resultatet.

Publisert 14.02.2024 10:18

Sist oppdatert 14.02.2024 22:08

For et lån med 50 prosent gjeldsgrad og 3-års løpetid er gjennomsnittlig margin 232 bps. Dette er 4 bps lavere siden sist. I tyngden av nye utlån er marginen 236 bps, 3 basispunkter lavere siden fjerde kvartal.

For første gang på to år ser vi tegn til positivt sentiment blant bankene. Majoriteten av bankene har vekstambisjoner, men er fortsatt forsiktige med å ta risiko. Dermed øker konkurransen om de mest attraktive kundene. De sikreste engasjementene oppnår i gjennomsnitt en margin på 182 bps. Dette er 10 basispunkter lavere enn i fjerde kvartal.

Bankmargin kontor Oslo (bps)

Majoriteten av nye lån har fortsatt en samlet lånekostnad på i overkant av seks prosent dersom man legger til grunn 5-års rentebinding. Det er om lag det samme som i fjerde kvartal, men 0,5 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal. Dersom man legger til grunn flytende rente (3m NIBOR), er samlet lånerente rundt syv prosent.

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån*

Ønsker du å vite mer om funnene i bankundersøkelsen? Ta kontakt med Robert Nystad på nystad@union.no eller 906 19 758.