UNION Bankundersøkelse Q1 2023

Vi har intervjuet de største bankene i Norge om den siste utviklingen innen finansiering av næringseiendom. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet. 

Publisert 15.02.2023 15:15

Sist oppdatert 31.05.2023 14:41

Bankmarginene har i hovedsak hatt en stabil utvikling det siste kvartalet. I standardcaset er bankmarginen uendret fra sist, og forblir 266 basispunkter. I praksis gjøres det nesten ikke lån i dag med 65 prosent belåning, noe som gjør standardcaset litt hypotetisk. 

Dersom vi heller forutsetter 50 prosent belåning og 3 års løpetid på lånene, er estimert bankmargin 213 basispunkter. Dette er en reduksjon på 2 basispunkter siden sist, og betydelig lavere enn i standardcaset. 

Bankmargin kontor Oslo (bps)

Etter at inflasjonstallene for januar overrasket på oppsiden, har 5-års swaprente steget rundt 30 basispunkter. Femåringen er likevel lavere enn i fjerde kvartal. Dette gjør at samlet lånefinansieringsrente for nye 5-års lån, med full rentebinding i fem år, har falt under 6 prosent. I praksis er det lavere belåningsgrad og kortere løpetider på de aller fleste lån, noe som gjør at de fleste aktører i praksis betaler mellom 5,25 og 5,50 prosent i dagens marked. 

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid

Ønsker du å vite mer om funnene i bankundersøkelsen? Ta kontakt med Robert Nystad på nystad@union.no eller 906 19 758.