UNION Bankundersøkelse Q2 2021

UNION har intervjuet de største bankene i Norge. Dette kvartalet har vi også spurt bankene om hvordan de vurderer markedet for fleksibelt kontor (coworking). Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet, ved analysesjef Robert Nystad.

Publisert 27.05.2021 15:50

Sist oppdatert 27.05.2021 23:33

Bankmarginen i standardcaset er 214 basispunkter. Det innebærer at marginen er 1 bps høyere enn sist, og dermed flater den ut etter tre kvartaler på rad med fall. Bankmarginen er imidlertid fortsatt 11 bps høyere enn ved inngangen til 2020.

Bankmargin og kredittpåslag i bankobligasjoner (basispunkter)

5-års swaprente har steget med 19 bps til 1,46 prosent. Samlet finansieringskostnad for nye 5-årslån, med rentesikring i hele perioden, er dermed 3,60 prosent. Det innebærer at samlet lånerente er 20 bps høyere enn sist og 68 bps høyere enn for ett år siden.

Samtidig som lange renter fortsetter å trekke oppover, har pengemarkedsrenten (3M NIBOR) falt. Den er for øyeblikket 0,26 prosent, noe som er 21 bps lavere enn i første kvartal. Det innebærer at det er rekordbillig å ligge med flytende rente. Gapet mellom flytende rente og 5-års binding har dessuten økt betydelig, og avstanden er den høyeste på ti år.

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid