Høy aktivitet i Bergen

Svakere nybyggingsaktivitet har hittil vært gunstig for ledighetsutviklingen i Bergen. Nå øker nybyggvolumene i 2022 og 2023, men volumene er fremdeles lave historisk sett.

Publisert 30.08.2021 10:43

Sist oppdatert 01.09.2021 14:59

Etter et noe avventende første halvår, har aktiviteten i Bergen tatt seg betydelig opp. Tall fra Arealstatistikk viser en positiv utvikling i leieprisene for inngåtte leiekontrakter. Gjennomsnittlig leiepris for kontraktene som ble inngått i første halvår var 2 010 NOK/m², mot 1 940 NOK/m² i 2020. Det er signert flere kontrakter på gode nivåer i Bergen i denne perioden. Gjennomsnittet av de 15 prosent høyeste leiene er 3 000 NOK/m². 

Entra har nylig signert en leiekontrakt med Bergen kommune på 7 400 m² i Møllendalsveien 6-8. Kommunen flytter inn i slutten av 2022 når det 14 250 m² store bygget er ferdig rehabilitert, og leiekontrakten har en varighet på 10 år. I tillegg har Entra reforhandlet en leiekontrakt på 14 100 m² med Vest Politidistrikt i Allehelgens gate 6 i Bergen sentrum. Kontrakten er forlenget med 5 år. 

Ingen andre storbyfylker har hatt et like stort fall i sysselsettingen gjennom pandemien som Vestland. Men etter en lengre periode med fallende sysselsetting, har sysselsettingen økt med 1 prosent.1 Leiemarkedet har dratt nytte av en gunstig tilbudsside, hvor det i 2020 og 2021 ferdigstilles til sammen kun 36 500 m². 

I 2022 ferdigstilles det 26 000 m² fordelt på tre kontorbygg, mens i 2023 er det hittil bekreftet tre kontorbygg på til sammen 30 000 m². Tilbudssiden er med andre ord ventet å øke noe fremover, men nybyggingsaktiviteten er betydelig lavere enn gjennomsnittet for perioden siden 2013. Samtlige nybygg som ferdigstilles i 2022 og 2023 kommer for øvrig i aksen fra Kronstad til sentrum syd.

Ferdigstillelse av kontorareal i Bergen (m²)

Transaksjonsmarkedet

Det er stor investorinteresse for eiendomsinvesteringer i Bergen. Hittil i år er det gjort hele 28 transaksjoner for til sammen NOK 5,9 mrd. i Bergen.2 Det har aldri blitt gjort flere transaksjoner i Bergen i løpet av første halvår. Lokale aktører er som vanlig veldig aktive, men Oslo-baserte aktører har også gjort mange transaksjoner. Hittil i år har det blitt omsatt flere boligporteføljer og fire hotelleiendommer, mens kontortransaksjonene kun utgjør en tredjedel av volumet. 

Transaksjoner i Bergensområdet

Den største transaksjonen hittil i år er MNG Holding sitt salg av Fabrikkgaten 3-5 på Minde. Eiendommen ble solgt for 450 MNOK. Kontorbygget er på 20 300 m² og huser blant andre Asplan Viak og Certego.

Det er få kjøpsmuligheter, spesielt i Bergen sentrum, og dette har lagt press på yieldene. I første halvår har vi sett referanser som understøtter prime yield på 3,75 prosent. Gapet ned til prime yield i Oslo er dermed kun 50 basispunkter.

Utvikling for prime yield for kontoreiendom i norske byer

Kilde: SSB. (12 måneders vekst fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021)
Da har vi ikke inkludert andelen til ABP-porteføljen som ligger i Bergens-regionen. Mongstad ligger blant annet i porteføljen som ble solgt.