Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

800MNOK

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Norge per september 2019.

Prime yield

3,75%

Kilde: UNION

Δ Belegg

128bps

SSB. 12 mnd. endring per august 2019

Δ Revpar

4,8%

SSB. 12 mnd. endring per august 2019

Hotell

Comeback på Vestlandet

Det har kun blitt omsatt fire hotelleiendommer i Norge så langt i år, for et samlet volum på rundt MNOK 800. Det er tre transaksjoner mindre enn i samme periode i fjor. Omsetningsvolumet er tilnærmet likt med fjoråret, men det er vesentlig lavere enn årsgjennomsnittet på NOK 2,5 mrd. i perioden 2010-2018.

Les mer...

Transaksjonsmarkedet
Det har kun blitt omsatt fire hotelleiendommer i Norge så langt i år, for et samlet volum på rundt MNOK 800. Det er tre transaksjoner mindre enn i samme periode i fjor. Omsetningsvolumet er tilnærmet likt med fjoråret, men det er vesentlig lavere enn årsgjennomsnittet på NOK 2,5 mrd. i perioden 2010-2018.

Leiemarkedet
Det er registrert i underkant av 15 millioner overnattinger i Norge hittil i år (per juli), etter er en solid økning på 4,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.1 Turistene har økt antall overnattinger med 5,0 prosent, mens forretningsreisende har 3,5 prosent flere overnattinger.

Rombelegget har økt med 0,7 prosentpoeng til 55,6 prosent, etter en liten reduksjon i fjor. Prisene har økt med 3,4 prosent så langt i år. Stigende rompriser og høyere belegg har ført til en vekst i omsetning per tilgjengelige rom (RevPAR) på nesten 5,0 prosent på landsbasis. Det er den nest sterkeste veksten i RevPAR de siste ti årene.

I Oslo er RevPAR redusert med 1,2 prosent så langt i år. Rombelegget har falt med 0,8 prosentpoeng, trolig forårsaket av flere nyåpninger i 2019. Blant annet har Clarion Hotel The Hub og Amerikalinjen ved Oslo sentralstasjon åpnet etter renovering. Disse to hotellene har alene tilført nesten 1 000 nye hotellrom. I tillegg åpnet Clarion nytt hotell med 255 rom i Bjørvika i sommer og City Box utvidet med 125 nye rom i Oslo sentrum. Det åpnes totalt 1 400 nye rom i 2019, men veksten i antall rom ventes å avta fra 2020.

I Stavangerregionen fortsetter den positive utviklingen fra i fjor. Både rombelegget og romprisene har steget betydelig i år, og RevPAR har økt med hele 13,9 prosent. Etterspørselen øker på flere fronter. Turister og feriereisende økte antall overnattinger med 18,8 prosent, mens kurs og konferansegjestene hadde 10,8 prosent flere overnattinger. Selv om utviklingen i hotellmarkedet i oljehovedstaden er svært god, er RevPAR fortsatt 20 prosent lavere enn i 2013.

I Bergensregionen har RevPAR økt med 5,8 prosent hittil år. Markedet er med andre ord i ferd med å snu oppover etter at RevPAR falt med 6,3 prosent i samme periode i fjor. Det er kurs- og konferansesegment som har sterkest etterspørselsvekst med 9,7 prosent. Etter flere år med høy tilbudssidevekst, ventes det en moderat vekst i tilbudssiden de neste årene. Det legger grunnlaget for at den positive utviklingen kan fortsette.

RevPAR ha vokst jevnlig siden 2016 i Trondheimsregionen. Utviklingen fortsetter så langt i år, og RevPAR er opp 5,8 prosent. Fremover er det ventet moderat vekst av hotellrom, slik at markedet vil være relativt i balanse.

1Kilde: SSB

Omsetningen per tilgjengelige rom (RevPAR)

Hotell_1.png

Utvikling i omsetning per tilgjengelige rom i Norge (RevPAR)

Hotell_2.png