Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

3,1mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Norge i 2019. (Transaksjoner over MNOK 50)

Prime yield

3,75%

Kilde: UNION

Δ Belegg

90bps

Kilde: SSB. 12 mnd. endring per desember 2019

Δ Revpar

3,4%

Kilde: SSB. 12 mnd. endring per desember 2019

Hotell

Svak kronekurs gir sterkt hotellmarked

Det ble omsatt ti hotelleiendommer i Norge i 2019 med samlet eiendomsverdi på rundt NOK 3,1 mrd. Det er to færre transaksjoner enn i 2018. Omsetningsvolumet er MNOK 600 høyere enn i fjor og gjennomsnittet på NOK 2,5 mrd. i perioden 2010-2018.1

Les mer...

Transaksjonsmarkedet
Det ble omsatt ti hotelleiendommer i Norge i 2019 med samlet eiendomsverdi på rundt NOK 3,1 mrd. Det er to færre transaksjoner enn i 2018. Omsetningsvolumet er MNOK 600 høyere enn i fjor og gjennomsnittet på NOK 2,5 mrd. i perioden 2010-2018.1

Transaksjonene er jevnt fordelt mellom de største byene og mindre steder i resten av landet. Blant annet har Storebrand Eiendomsfond Norge KS kjøpt Scandic Helsfyr i Oslo av Eiendomsspar for NOK 1,1 mrd. Hotellet utvider med 200 rom, og får totalt 450 hotellrom i 2020. På de mindre stedene har blant annet Norwegian Hospitality Group kjøpt Farris Bad i Larvik av Canica Eiendom.

Vårt anslag for prime yield er fremdeles 3,75 prosent.

Leiemarkedet
I fjor steg antall overnattinger for sjette året på rad i Norge. Det ble registrert i overkant av 25 millioner overnattinger på norske hoteller, etter en økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2018.2 For turistene har ferie i Norge blitt billigere med svak kronekurs. Turistene hadde høyest etterspørselsvekst på 7,7 prosent, mens forretningsreisende hadde en økning på 4,3 prosent.

På landsbasis økte rombelegget med 0,5 prosentpoeng til 55,8 prosent i 2019. Prisene økte med 2,5 prosent. Stigende rompriser og høyere belegg har ført til en vekst i omsetning per tilgjengelige rom (RevPAR) på 3,4 prosent. Det er betydelig sterkere vekst enn i 2018, da veksten i RevPAR var 0,4 prosent.

I Oslo var det spesielt høy etterspørselsvekst. Totalt var det en økning på 10,0 prosent overnattinger i fjor. Turistene hadde 16,2 prosent flere overnattinger, og forretningsreisende hadde 5,7 prosent flere overnattinger, mens kurs og konferanse falt med 6,0 prosent.

Til tross for høy vekst i etterspørselen, falt RevPAR med 2,9 prosent i hovedstaden. Det er trolig forårsaket av flere nyåpninger i 2019. Blant annet har Clarion Hotel The Hub og Amerikalinjen ved Oslo sentralstasjon åpnet etter renovering. I tillegg har Clarion Hotel Oslo i Bjørvika åpnet med 255 rom. Disse tre hotellene har alene tilført nesten 1 250 nye hotellrom i markedet. Totalt åpnet det 1 710 nye hotellrom i 2019, noe som tilsvarer en vekst på 12,7 prosent. Veksten i antall rom ventes å avta fremover. Det ligger derfor til rette for en økning i RevPAR. 

I Stavangerregionen fortsetter den sterke utviklingen fra 2018. Både rombelegget og romprisene steg betydelig i fjor, og RevPAR økte med hele 11,7 prosent i 2019. Etterspørselen har økt på flere fronter. Turistene hadde 24,3 prosent flere overnattinger, og forretningsreisende hadde 13 prosent flere overnattinger. Selv om utviklingen i hotellmarkedet i oljehovedstaden er svært god, er RevPAR fortsatt 18 prosent lavere enn toppen i 2013. Det ventes en moderat vekst i tilbudssiden fremover, slik at det ligger til rette for at den positive utviklingen kan fortsette.

I Bergensregionen økte RevPAR med 4,5 prosent i 2019. Markedet er med andre ord i ferd med å snu etter at RevPAR falt med 5,9 prosent i 2018. Det er kurs- og konferansesegmentet som har sterkest etterspørselsvekst med 13,5 prosent. Etter en sterk tilbudsvekst med en økning på hele 29,4 prosent nye hotellrom de siste fem årene, ventes det nå en moderat vekst i tilbudssiden de neste årene. Det legger grunnlag for at den positive utviklingen kan fortsette.

I Trondheimsregionen fortsetter RevPAR å øke. I fjor økte RevPAR med 4,6 prosent, til tross for en økning på 10,9 prosent i tilbudssiden. Det er turistene som har størst etterspørselsvekst på 6,8 prosent. Fremover er det ventet moderat vekst av hotellrom, slik at markedet vil være relativt i balanse.

1Kilde: UNION
2Kilde: SSB

Omsetningen per tilgjengelige rom (RevPAR)

Hotell_1.png

Utvikling i omsetning per tilgjengelige rom i Norge (RevPAR)

Hotell_2.png