Transaksjonsvolum

72,5mrd.

Kilde: UNION per oktober. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

257

Kilde: UNION per oktober. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

4,00%

Kilde: UNION per oktober.

Sekundær yield

5,50%

Kilde: UNION per oktober.

Laster...