Transaksjonsvolum

31,5mrd.

Kilde: UNION per juni. Transaksjonsvolum hittil i år.

Antall transaksjoner

60

Kilde: UNION per juni. Totalt antall transaksjoner i Norge hittil i år.

Prime yield

4,75%

Kilde: UNION per februar.

Sekundær yield

6,50%

Kilde: UNION per februar.

Laster...