Transaksjonsvolum

13mrd.

Kilde: UNION per oktober. Totalt transaksjonsvolum av handelseiendommer i Norge hittil i år.

Prime yield

4,50%

Kilde: UNION per oktober. (Beste beliggenhet for gatehandel i Oslo)

Toppleie

20 000

Kilde: UNION per september. NOK/m²/år. (Beste beliggenhet og område)

Privat konsum

6,70%

Kilde: SSB per september. Prognoser for årlig endring 2022.

Laster...