Oslo

2,80%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per oktober 2022.

Bergen

2,80%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per oktober 2022.

Trondheim

2,00%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per oktober 2022.

Stavanger

5,50%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per oktober 2022.

Laster...