Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

90mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Norge i 2018 (transaksjoner over MNOK 50).

Antall transaksjoner

293

Kilde: UNION. Totalt antall transaksjoner i Norge i 2018 (transaksjoner over MNOK 50).

Prime yield

3,60%

Kilde: UNION. Stabil siste 12 måneder. Ventes å ligge på dagens nivå i 2019, før den peker svakt opp i 2020.

Sekundær yield

5,25%

Kilde: UNION. Stabil siste 12 måneder. Ventes å ligge flat i 2019 og 2020.

Transaksjonsmarkedet

De finansielle aktørene driver markedet

Etter en sterk innspurt på fjoråret, endte transaksjonsvolumet på NOK 90,4 mrd. Dette er tre milliarder lavere enn året før, men nivået er høyere enn i 2016. Det ble gjennomført 293 transaksjoner i fjor. Kun i 2017 har vi registrert flere transaksjoner (330), og det er ingen tvil om at likviditeten i transaksjonsmarkedet er høy.

Les mer...

Etter en sterk innspurt på fjoråret, endte transaksjonsvolumet på NOK 90,4 mrd. Dette er tre milliarder lavere enn året før, men nivået er høyere enn i 2016. Det ble gjennomført 293 transaksjoner i fjor. Kun i 2017 har vi registrert flere transaksjoner (330), og det er ingen tvil om at likviditeten i transaksjonsmarkedet er høy.

Særlig høy aktivitet er det blant de finansielle aktørene. Syndikatørene kjøpte eiendom for NOK 31,6 mrd. i fjor, og for første gang er de største brutto kjøper av norsk næringseiendom med en andel på 35 prosent.1 Eiendomsselskapene, som historisk sett er største brutto kjøper, hadde en andel på 28 prosent. Norske fond kjøper også mye eiendom for øyeblikket. I 2018 kjøpte de for NOK 9,3 mrd., noe som er det høyeste nivået siden finanskrisen.

Samlet sto norske fond og syndikatører bak om lag 45 prosent av kjøpsvolumet i fjor. Mens de i perioden 2013 til 2015 i snitt sto bak 23 prosent av volumet, har andelen økt til 39 prosent de tre siste årene. Det høye transaksjonsvolumet vi har sett de siste årene kan i stor grad tilskrives høyere aktivitet fra den finansielle delen av markedet.

Syndikatørene kjøper dessuten betydelig mer eiendom enn de selger. Aldri tidligere har nettoeksponeringen økt like mye som i 2018, da den økte med NOK 19 mrd. Vi ser at syndikatørene nå lager en større bredde av investeringsprodukter. De kjøper flere eiendommer med «value-add»-profil, utviklingsprosjekter og eiendommer utenfor storbyene.

Internasjonale investorer er fortsatt aktive på både kjøps- og salgssiden, selv om de i fjor solgte for mer enn de kjøpte. Etter at utlendingene kom inn med mye kapital i 2014 og 2015, har tilnærmingen de siste tre årene vært mer balansert. I fjerde kvartal var internasjonale investorer involvert i flere store transaksjoner. Blant annet kjøpte Madison International mye av de kommersielle arealene på gateplan i Bjørvika, mens H.I.G. Capital kjøpte Jåttåvågen 10 i Hinna Park og to kontorbygg på Forus.

Logistikk-, industri- og kombinasjonseiendom skiller seg ut med en høyere andel av transaksjonsvolumet enn tidligere. I fjor var hver fjerde omsatte krone i dette segmentet. Nivået trekkes naturligvis opp av noen store transaksjoner, som EQTs salg av Mongstad, Canicas salg av Arcuseiendommen på Gjelleråsen og NRPs resyndikering av Raufoss Industripark. Men antall transaksjoner var også rekordhøy, med 78 eiendommer som byttet hender.

Fremover venter vi fortsatt et velfungerende transaksjonsmarked med høy likviditet. Både renter og renteforventninger har kommet ned siden i fjor høst. I kombinasjon med et velfungerende lånefinansieringsmarked, og mange aktører som har god tilgang på egenkapital, er det grunn til å vente at aktiviteten i transaksjonsmarkedet holdes oppe i 2019.

1Her har vi utelatt transaksjoner hvor syndikatørene i større eller mindre grad agerte som kjøpsrådgiver. Dette volumet utgjorde om lag NOK 9 mrd. i fjor.

Aktørenes kjøps- og salgsvolum i 2018

aktørenes_kjøpsvolum.png

Transaksjonsvolum

transaksjonsvolum.png