Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Prime Yield

3,90

Ned 10 basispunkter siste seks måneder. Ventes å ligge flat fremover.

Normal Yield

6,00

Ned 25 basispunkter siste seks måneder. Ventes å falle ytterligere.

Ledighet

7,9

Flat utvikling siste seks måneder. Ventes å falle ett prosentpoeng årlig frem mot 2019.

Transaksjonsvolum

39

Lavere enn på samme tid i 2015, men nest høyeste volum historisk. Ventes å havne på 65 milliarder i 2016.

 
Your browser does not support SVG

Rekordåret 2016

”Bråbrems” er et ord flere har brukt om transaksjonsmarkedet i 2016. ”All time high” er et riktigere begrep. Det samlede volumet er riktignok betydelig lavere enn i fjor, men ser vi på normalmarkedet – altså transaksjoner på opp til NOK 600 mill. – finner vi at transaksjonsvolumet aldri har vært høyere.

Les mer...

”Bråbrems” er et ord flere har brukt om transaksjonsmarkedet i 2016.

”All time high” er et riktigere begrep. Det samlede volumet er riktignok betydelig lavere enn i fjor, men ser vi på normalmarkedet – altså transaksjoner på opp til NOK 600 mill. – finner vi at transaksjonsvolumet aldri har vært høyere. At aktiviteten i normalmarkedet er så høy viser også at finansieringsmarkedet er velfungerende til tross for at marginen har økt og tilgangen er strammet noe inn.

De viktigste driverne bak etterspørselen etter eiendom er intakt, og til en viss grad styrket de siste månedene.

I finansieringsmarkedet ser bankmarginen ut til å toppe ut, bankenes innlånskostnader faller og bankene signaliserer økende utlånsvilje.

Leiemarkedet vil preges av en tilbudsside som ikke vil vokse de neste 2-3 årene på den ene siden og en etterspørsel som vil styrkes i takt med norsk økonomi på den andre. Kontorledigheten ventes derfor å komme raskt ned mot om lag 5 prosent i 2019. I en slik situasjon vil forhandlingsmakten mellom gårdeier og leietaker være svært forskjellig fra situasjonen vi har opplevd de siste to årene. Vi venter at det vil gi kraftig leieprisvekst i 2018 og 2019.

Interessen for eiendom som aktivaklasse ser ut til å vedvare, og til tross for at internasjonale investorer har vunnet frem i færre budrunder i år, er listen over investorer som ønsker å investere fortsatt lang.

De siste årene har de dyreste eiendommene opplevd kraftig yieldkompresjon, mens normaleiendom har hengt etter. Vi venter at denne differansen vil reduseres når vi nå går inn i en periode med sterkere vekst i norsk økonomi og gradvis bedring i både leie- og finansieringsmarkedet. En prime yield på 3,9 prosent gir ringvirkninger for normalsegmentet, og vi venter at flere investorer søker ut på risikokurven for å få tilstrekkelig avkastning.