Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Prime Yield

3,60%

Ned 30 basispunkter siste 12 måneder. Ventes å ligge flat fremover.

Normal Yield

5,40%

Ned 60 basispunkter siste 12 måneder. Ventes å falle litt til før den flater ut.

Ledighet

7,5%

Ned 0,4 prosentpoeng siste 12 måneder. Ventes å bunne ut på 6,5 prosent i 2019.

Transaksjonsvolum

60mrd

Nest høyeste volum noen gang registert pr. september fordelt på rekordmange transaksjoner

 
Your browser does not support SVG

Forskjellene øker i leiemarkedet

Transaksjonsmarkedet koker, og så langt i år har vi registrert flere transaksjoner enn noen gang tidligere. Dynamikken understøttes av et velfungerende finansieringsmarked og mange aktører som ivrig realiserer gevinst med den ene hånden samtidig som de deltar i budrunder med den andre.

Les mer...

Transaksjonsmarkedet koker, og så langt i år har vi registrert flere transaksjoner enn noen gang tidligere. Dynamikken understøttes av et velfungerende finansieringsmarked og mange aktører som ivrig realiserer gevinst med den ene hånden samtidig som de deltar i budrunder med den andre.

Blant årsakene til at investorene nå strekker seg stadig lenger i budrundene for sentrale kontoreiendommer, finner vi forventninger om god leieprisvekst fremover. Vi står fast ved prognosen fra høstrapporten i fjor som viser en leieprisvekst på om lag 20 prosent samlet i Oslo i perioden fra 2017 til 2019. Det er imidlertid verdt å merke seg at forutsetningene for prisvekst varierer mellom ulike kontorområder.

Generelt kan det hevdes at kontormarkedet i Oslo er godt posisjonert med norsk økonomi på vei opp fra en konjunkturbunn samtidig som kontorledigheten er moderat og tilbudet av nytt kontorareal lavt på kort sikt. I tillegg kan man peke på at leieprisene i Oslo er moderate relativt til sammenliknbare byer. Noen vil også trekke frem at mer effektive bygg og endret arbeidsmønster fører til at leietakere klarer seg med færre kvadratmeter og således kan betale mer for hver av dem. Alt dette borger for at potensialet for leieprisvekst er betydelig. 

Men, for at dette potensialet skal realiseres må delmarkedet være stramt nok. At leietaker har råd til å betale mer har lite å si hvis det står en rekke gårdeiere i kø for å sikre underskriften. Dette er situasjonen i flere kontorområder øst og vest for sentrum der ledigheten ligger godt over ti prosent og køen av potensielle nybygg på jakt etter ankerleietaker er lang. Da er det mer relevant å spørre seg hvor langt gårdeier kan gå.

For utviklere som planlegger eller er i ferd med å oppføre nybygg har den stadig lavere yielden gitt rom for å akseptere relativt lav leie uten at lønnsomheten i prosjektet trues for mye. Dette kombinert med økende desperasjon hos gårdeiere som har hatt ledige lokaler over tid, begrenser potensialet for leieprisevekst i disse områdene.  

Et generelt stemningsskifte med kraftig prisvekst i sentrum vil naturligvis gagne disse områdene også slik at prisutviklingen blir positiv, men det er først og fremst i sentrumsområdene leieprisene virkelig vil skyte fart. Der er ledigheten svært lav, tilbudssiden begrenset og interessen økende.